Zjazdy


Konferencja gastroenterologiczno-angiologiczna
Forum interdyscyplinarne

 
17-18 czerwca 2011 r., Bydgoszcz


Szanowni Państwo!
Zapraszamy Państwa do Bydgoszczy na konferencję poświęconą chorobom przewodu pokarmowego o podłożu naczyniowym oraz chorobom jelit. Zaplanowaliśmy wykłady z dziedziny angiologii, gastroenterologii, chirurgii gastroenterologicznej, a także neuropsychologii i alergologii. Przedstawione zostaną zagadnienia praktyczne, dotyczące symptomatologii, możliwości diagnostycznych i zasad leczenia. Jednym z  głównych celów konferencji jest zwrócenie uwagi na konieczność wielospecjalistycznej współpracy w opiece nad pacjentami z objawami ze strony przewodu pokarmowego, stąd wśród zaproszonych wykładowców są wybitni specjaliści z różnych dziedzin medycyny.
Mamy również nadzieję, że spotkanie ułatwi nawiązanie osobistych kontaktów przydatnych w dalszej pracy zawodowej i naukowej.

W imieniu Zarządów:
Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii
Dr hab. n. med. Maria Kłopocka
Oddziału Bydgosko-Toruńskiego Towarzystwa Internistów Polskich
Prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska
Bydgoskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Angiologicznego
Dr n. med. Jacek Fabisiak

Zapraszam również serdecznie pielęgniarki i asystentów endoskopowych do udziału w konferencji.

Dr hab. n. med. Maria Kłopocka
Zakład Pielęgniarstwa Gastroenterologicznego Katedry Pielęgniarstwa i  Położnictwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w BydgoszczyPodczas konferencji zostaną omówione m.in. zagadnienia:
 • Profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowej u pacjentów z chorobami gastroenterologicznymi
 • Ultrasonografia dopplerowska naczyń w schorzeniach przewodu pokarmowego
 • Inhibitory pompy protonowej w leczeniu krwawień z przewodu pokarmowego
 • Krwawienie z przewodu pokarmowego – zasady leczenia endoskopowego
 • Chirurgia małoinwazyjna w chorobach przewodu pokarmowego
 • Alergiczne przyczyny chorób przewodu pokarmowego
 • Wskazówki pediatry gastroenterologa dotyczące diagnostyki i przebiegu choroby trzewnej u osób dorosłych
 • Neuropsychologia a choroby przewodu pokarmowego
 • Zespół jelita drażliwego – wybrane aspekty etiopatogenezy, diagnostyki i leczenia
 • Choroby zapalne jelit – wybrane aspekty etiopatogenezy, prognozy i leczenia
 • Diagnostyka obrazowa w chorobach zapalnych jelit
 • Diagnostyka endoskopowa w chorobach zapalnych jelit
 • Leczenie chirurgiczne w nieswoistych chorobach zapalnych jelit
 • Współczesne możliwości chirurgicznego leczenia guzów odbytnicy i esicy
 • Problemy proktologiczne w praktyce gastroenterologicznej
 • Polipy złośliwe jelita grubego

Szczegóły dotyczące konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej:
http://www.bydgoszcz.gastroenterologia2011.pl

Biuro organizacyjne:
Wydawnictwo FORUM Sp. z o.o.
ul. Polska 13, 60-595 Poznań
tel.: 61 66 55 800, faks: 61 66 55 888
e-mail: infolinia@e-forum.pl
Witryna ma charakter edukacyjny, a nie konsultacyjny! Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie zostały
podane właściwie, jednakże ostateczne decyzje dotyczące stosowania terapii stanowią wyłączną domenę i odpowiedzialność lekarza. Zarówno
autorzy, jak i wydawcy serwisu nie ponoszą konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zamieszczonych na tych stronach.