ZjazdySzanowni Państwo,
jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do udziału w konferencji „Kontrowersje w onkologii”, która odbędzie się w dniach 10-11 marca 2012 roku w Wiśle.
Przygotowując program konferencji, staraliśmy się tak dobrać tematy, aby były jak najatrakcyjniejsze dla jej uczestników. Wymagało to udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy praktyk, lekarz onkolog po wysłuchaniu każdego z proponowanych wykładów uzyska nowe, interesujące lub przydatne praktycznie informacje. Mam nadzieję, że uda się spełnić chociaż częściowo Państwa oczekiwania.
Jedną z sesji poświęcimy w całości kazuistyce. Będzie to forum, podczas którego będzie prowadzona dyskusja nad postępowaniem w wybranych, niekiedy trudnych sytuacjach klinicznych, z którymi nierzadko spotykamy się w naszej codziennej pracy. Zachęcam wszystkich Uczestników do aktywnego udziału w tej sesji i wymiany własnych doświadczeń.
Termin naszej konferencji w Wiśle, obejmujący sobotę i niedzielę, został tak dobrany, by nie kolidował z Państwa pracą zawodową. Mam nadzieję, że weekend spędzony w Hotelu Stok będzie dla uczestników konferencji nie tylko czasem poświęconym na pogłębianie wiedzy, ale także chwilą relaksu i odpoczynku w urokliwej okolicy Beskidów dzięki atrakcjom, które Hotel zapewnia swoim gościom.
Do zobaczenia w Wiśle.
Z wyrazami szacunku
Piotr Potemski
Kierownik Naukowy Konferencji
 

Hotel STOK ****, Wisła, 10-11 marca 2012 r.


Organizatorzy konferencji:
 • Klinika Chemioterapii Nowotworów Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wydawnictwo Forum

Kierownik Naukowy Konferencjj:
 • dr hab. med. Piotr Potemski, prof. UM

Biuro organizacyjne:
Wydawnictwo FORUM Sp. z o.o.
ul. Polska 13
60-595 Poznań
tel. 61 66 55 800
faks 61 66 55 888
infolinia@e-forum.pl

Program

SESJA I – Leczenie skojarzone raka odbytnicy
 • Diagnostyka przedoperacyjna – dlaczego nie wystarcza TK?
 • Rola chirurgii
 • Rola radioterapii i chemioterapii

SESJA II – Leczenie uzupełniające najczęstszych nowotworów
 • Rak okrężnicy – czy leczyć chorych z II stopniem zaawansowania?
 • Rak piersi – kiedy stosować chemioterapię u chorych ER+?
 • Niedrobnokomórkowy rak płuca – kogo leczyć

SESJA III – Praktyczna interna w onkologii
 • Problemy kardiologiczne
 • Zaburzenia wodne, elektrolitowe i gospodarki kwasowo-zasadowej
 • Stany zakrzepowo-zatorowe

SESJA IV – Leczenie ukierunkowane molekularnie – już terapia spersonalizowana czy jeszcze empiryczna?
 • Przegląd zarejestrowanych leków
 • Punkt widzenia biologa molekularnego
 • Punkt widzenia klinicysty

SESJA V – Zapobieganie i leczenie powikłań terapii systemowej
 • Neutropenia
 • Nudności i wymioty
 • Powikłania leczenia ukierunkowanego molekularnie

SESJA VI – Omówienie przypadków klinicznych
 • Diagnostyka obrazowa w onkologii
 • Leczenie uzupełniające raka piersi
 • Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca
 • Terapia celowana raka nerki
 • Leki ukierunkowane molekularnie w raku jelita grubego

SESJA VII – Nowe terapie wybranych nowotworów w praktyce klinicznej
 • Nowości w leczeniu systemowym przerzutowego, opornego na kastrację raka gruczołu krokowego
 • Nowe możliwości terapii systemowej czerniaków
 • Leki wpływające ma metabolizm kostny

SESJA VIII – Efektywność kosztowa terapii onkologicznych

 • Onkologia oparta na faktach
 • Aspekty prawne
 • Omówienie wytycznych HTA stosowanych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych
 • Problemy w ocenie onkologicznych technologii medycznych na przykładzie wybranych rekomendacji AOTM

Więcej informacji oraz zapisy

Witryna ma charakter edukacyjny, a nie konsultacyjny! Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie zostały
podane właściwie, jednakże ostateczne decyzje dotyczące stosowania terapii stanowią wyłączną domenę i odpowiedzialność lekarza. Zarówno
autorzy, jak i wydawcy serwisu nie ponoszą konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zamieszczonych na tych stronach.