Towarzystwa naukowe

American Hepato-Pancreato-Biliary Association
http://www.ahpba.org
American Society for Gastrointestinal Endoscopy
http://www.asge.org
British Society of Gastroenterology
http://www.bsg.org.uk/guidelines.html
Canadian Association of Gastroenerology
http://www.gi.ucalgary.ca
Crohn´s and Collitis Foundation of Canada
http://www.ccfc.ca
European Gastroenterology Association
http://www.asnemge.org
European Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition
http://www.meb.uni-bonn.de/espghan/index.html
Japanse Society of Gastroenerology
http://www.jsge.or.jp
North American Society for Paediatric Gastroenterology & Nutrition
http://www.naspgn.org
Pakistańskie Towarzystwo Gastroenterologiczne
http://www.gastropk.org
Society of American Gastrointestinal Endoscopic Surgeons (SAGES)
http://www.sages.org
The American Gastroenterological Association
http://www.gastr.org
The American Society of Colon and Rectal Surgeons
http://www.fasers.org
The Crohn´s and Colitis Pharmacist
http://www.crohnpharmacist.com
The Society for Surgery of the Alimentary Tract
http://www.ssat.com/index.htm
World Organisation of Gastroenterology
http://www.omge.org

strony organizacji zrzeszającej 88 towarzystw krajowych
Witryna ma charakter edukacyjny, a nie konsultacyjny! Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie zostały
podane właściwie, jednakże ostateczne decyzje dotyczące stosowania terapii stanowią wyłączną domenę i odpowiedzialność lekarza. Zarówno
autorzy, jak i wydawcy serwisu nie ponoszą konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zamieszczonych na tych stronach.